Doprava zdarma na všechny objednávky, promo kód: FRESHGRO NAKUPUJTE HNED

Podmínky použití

Vítejte v iGrow.shop!

Tyto smluvní podmínky popisují pravidla a předpisy pro používání webových stránek Ligno OU, které se nacházejí na adrese https://igrow.shop.

Přístupem na tyto webové stránky předpokládáme, že přijímáte tyto podmínky. Nepokračujte v používání igrow.shop pokud nesouhlasíte s tím, že budete dodržovat všechny smluvní podmínky uvedené na této stránce.

Následující terminologie se vztahuje na tyto Smluvní podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů a Oznámení o vyloučení odpovědnosti a všechny Dohody: "Klient", "Vy" a "Váš" odkazuje na vás, osobu přihlášenou na těchto webových stránkách a v souladu s podmínkami společnosti. "Společnost", "My", "My", "Naše" a "Nás" odkazuje na naši Společnost. "Strana", "Strany" nebo "Nás" se vztahují jak na Klienta, tak na nás. Všechny podmínky se vztahují k nabídce, přijetí a zvážení platby nezbytné k provedení procesu naší pomoci klientovi nejvhodnějším způsobem pro výslovný účel uspokojení potřeb klienta s ohledem na poskytování uvedených služeb společnosti v souladu s platnými zákony Nizozemska a s výhradou těchto zákonů. Jakékoli použití výše uvedené terminologie nebo jiných slov v jednotném, množném čísle, velkých písmenech a / nebo on / ona nebo oni, jsou považovány za zaměnitelné, a proto se vztahují k témuž.

Koláčky

Používáme cookies. Přístupem k igrow.shop souhlasíte s používáním souborů cookie v souladu se zásadami ochrany osobních údajů ligno OU.

Většina interaktivních webových stránek používá soubory cookie, které nám umožňují získat údaje o uživateli při každé návštěvě. Soubory cookie jsou používány našimi webovými stránkami, aby umožnily funkčnost určitých oblastí, aby usnadnily lidem, kteří navštěvují naše webové stránky. Někteří z našich přidružených/ reklamních partnerů mohou také používat soubory cookie.

Licence

Není-li uvedeno jinak, společnost Ligno OU a/nebo její poskytovatelé licencí vlastní práva duševního vlastnictví ke všem materiálům na igrow.shop. Všechna práva duševního vlastnictví jsou vyhrazena. Můžete k nim přistupovat z igrow.shop pro vlastní osobní potřebu s výhradou omezení stanovených v těchto podmínkách.

Nesmíte:

 • Opětovné publikování materiálu z igrow.shop
 • Prodávat, pronajímat nebo sublicencovat materiály od igrow.shop
 • Reprodukovat, duplikovat nebo kopírovat materiál z igrow.shop
 • Redistribuujte obsah z igrow.shop

Tato dohoda začíná dnem této smlouvy. Naše smluvní podmínky byly vytvořeny pomocí generátoru smluvních podmínek.

Části této webové stránky nabízejí uživatelům příležitost zveřejňovat a vyměňovat si názory a informace v určitých oblastech webových stránek. Ligno OU nefiltruje, neupravuje, nezveřejňuje ani nekontroluje komentáře před jejich přítomností na webových stránkách. Komentáře neodrážejí názory a názory společnosti Ligno OU, jejích zástupců a / nebo přidružených společností. Komentáře odrážejí názory a názory osoby, která zveřejnila své názory a názory. V rozsahu povoleném platnými zákony nenese Ligno OU odpovědnost za Komentáře ani za žádnou odpovědnost, škody nebo výdaje způsobené a/nebo utrpěné v důsledku jakéhokoli použití a/nebo zveřejnění a/nebo vzhledu Komentářů na těchto webových stránkách.

Ligno OU si vyhrazuje právo sledovat všechny Komentáře a odstranit všechny Komentáře, které mohou být považovány za nevhodné, urážlivé nebo způsobují porušení těchto Podmínek.

Zaručujete a prohlašujete, že:

 • Máte právo zveřejňovat komentáře na našich webových stránkách a máte k tomu všechny potřebné licence a souhlasy;
 • Komentáře nenarušují žádná práva duševního vlastnictví, mimo jiné včetně autorských práv, patentů nebo ochranných známek jakékoli třetí strany;
 • Komentáře neobsahují žádný pomlouvačný, urážlivý, urážlivý, neslušný nebo jinak nezákonný materiál, který je zásahem do soukromí.
 • Komentáře nebudou použity k vyžádání nebo propagaci podnikání nebo zvyků nebo k prezentaci obchodních aktivit nebo nezákonné činnosti.

Tímto udělujete společnosti Ligno OU nevýhradní licenci k používání, reprodukci, úpravám a autorizaci ostatních k používání, reprodukci a úpravám jakýchkoli vašich komentářů v jakékoli a všech formách, formátech nebo médiích.

Hypertextové odkazy na náš obsah

Následující organizace mohou odkazovat na naše webové stránky bez předchozího písemného souhlasu:

 • Vládní agentury;
 • Vyhledávače;
 • Zpravodajské organizace;
 • Distributoři online adresářů mohou odkazovat na naše webové stránky stejným způsobem, jakým odkazují na webové stránky jiných uvedených podniků; a
 • Akreditované podniky v rámci celého systému s výjimkou oslovování neziskových organizací, charitativních nákupních center a charitativních fundraisingových skupin, které nemusí odkazovat na naše webové stránky.

Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, na publikace nebo na jiné informace o webových stránkách, pokud odkaz: (a) není v žádném případě klamavý; (b) nepravdivě nenaznačuje sponzorství, podporu nebo schválení propojující strany a jejích produktů a/nebo služeb; a (c) zapadá do kontextu stránek odkazující strany.

Můžeme zvážit a schválit další žádosti o propojení od následujících typů organizací:

 • obecně známé zdroje informací o spotřebitelích a/nebo firmách;
 • dot.com komunitní weby;
 • sdružení nebo jiné skupiny zastupující charitativní organizace;
 • distributoři on-line adresářů;
 • internetové portály;
 • účetní, právní a poradenské firmy; a
 • vzdělávací instituce a obchodní sdružení.

Žádosti o propojení od těchto organizací schválíme, pokud se rozhodneme, že: (a) odkaz by nás neučinil nepříznivým pro sebe nebo pro naše akreditované podniky; (b) organizace u nás nemá žádné negativní záznamy; (c) výhoda viditelnosti hypertextového odkazu pro nás kompenzuje nepřítomnost Ligno OU; a d) odkaz je v kontextu obecných informací o zdrojích.

Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, pokud odkaz: (a) není v žádném případě klamavý; (b) nepravdivě nenaznačuje sponzorství, podporu nebo schválení propojující strany a jejích produktů nebo služeb; a (c) zapadá do kontextu stránek odkazující strany.

Pokud jste jednou z organizací uvedených v odstavci 2 výše a máte zájem o propojení s našimi webovými stránkami, musíte nás informovat zasláním e-mailu na Ligno OU. Uveďte prosím své jméno, název vaší organizace, kontaktní informace a také adresu URL vašeho webu, seznam všech adres URL, ze kterých hodláte odkazovat na naše webové stránky, a seznam adres URL na našich stránkách, na které chcete odkazovat. Počkejte 2-3 týdny na odpověď.

Schválené organizace mohou odkazovat na naše webové stránky následujícím způsobem:

 • Použitím našeho firemního názvu; nebo
 • Použitím jednotného lokátoru zdrojů, který je propojen s; nebo
 • Použitím jakéhokoli jiného popisu našich webových stránek, na který je odkazováno, to dává smysl v kontextu a formátu obsahu na stránkách odkazující strany.

Žádné použití loga Ligno OU nebo jiných uměleckých děl nebude povoleno pro propojení bez licenční smlouvy o ochranné známce.

iFrames

Bez předchozího souhlasu a písemného souhlasu nesmíte vytvářet rámce kolem našich webových stránek, které by jakýmkoli způsobem měnily vizuální prezentaci nebo vzhled našich webových stránek.

Odpovědnost za obsah

Neneseme odpovědnost za žádný obsah, který se objeví na vašich webových stránkách. Souhlasíte s tím, že nás budete chránit a bránit proti všem nárokům, které se objevují na vašich webových stránkách. Na žádné webové stránce by se neměly objevit žádné odkazy, které by mohly být interpretovány jako urážlivé, obscénní nebo trestné, nebo které porušují, jinak porušují nebo obhajují porušení nebo jiné porušení jakýchkoli práv třetích stran.

Vaše soukromí

Přečtěte si prosím Zásady ochrany osobních údajů

Vyhrazení práv

Vyhrazujeme si právo požadovat, abyste odstranili všechny odkazy nebo jakýkoli konkrétní odkaz na naše webové stránky. Souhlasíte s okamžitým odstraněním všech odkazů na naše webové stránky na vyžádání. Vyhrazujeme si také právo kdykoli amen tyto podmínky a jejich propojení zásad. Nepřetržitým odkazováním na naše webové stránky souhlasíte s tím, že budete vázáni a budete dodržovat tyto podmínky odkazování.

Odstranění odkazů z našich webových stránek

Pokud na našich webových stránkách najdete jakýkoli odkaz, který je z jakéhokoli důvodu urážlivý, můžete nás kdykoli kontaktovat a informovat. Žádosti o odstranění odkazů zvážíme, ale nejsme povinni vám odpovědět přímo.

Nezajišťujeme, aby informace na těchto webových stránkách byly správné, nezaručujeme jejich úplnost nebo přesnost; ani neslibujeme, že zajistíme, aby webové stránky zůstaly dostupné nebo aby materiál na webových stránkách byl aktualizován.

Zřeknutí se

V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony vylučujeme veškerá prohlášení, záruky a podmínky týkající se našich webových stránek a používání těchto webových stránek. Nic v tomto prohlášení o vyloučení odpovědnosti nebude:

 • omezit nebo vyloučit naši nebo vaši odpovědnost za smrt nebo zranění osob;
 • omezit nebo vyloučit naši nebo vaši odpovědnost za podvod nebo podvodné zkreslení;
 • omezit jakoukoli naši nebo vaši odpovědnost jakýmkoli způsobem, který není povolen platnými právními předpisy; nebo
 • vyloučit jakoukoli naši nebo vaši odpovědnost, která nemusí být vyloučena podle platných zákonů.

Omezení a zákazy odpovědnosti stanovené v této části a jinde v tomto prohlášení o vyloučení odpovědnosti: (a) podléhají předchozímu odstavci; a (b) upravují všechny závazky vyplývající z odmítnutí odpovědnosti, včetně závazků vyplývajících ze smlouvy, z občanskoprávního deliktu a z porušení zákonné povinnosti.

Dokud jsou webové stránky a informace a služby na webových stránkách poskytovány zdarma, neneseme odpovědnost za žádné ztráty nebo škody jakékoli povahy.

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: