Kasutustingimused

Tere tulemast iGrow.shop!

Need tingimused kirjeldavad ligno OÜ veebisaidi kasutamise eeskirju ja määrusi, mis asuvad aadressil https://igrow.shop.

Sellele veebisaidile sisenedes eeldame, et nõustute nende tingimustega. Ärge jätkake igrow.shop kasutamist, kui te ei nõustu võtma kõiki sellel lehel märgitud tingimusi.

Käesolevate tingimuste, privaatsusavalduse ja lahtiütlemisteate ning kõigi lepingute kohta kehtib järgmine terminoloogia: "Klient", "Sina" ja "Teie" viitavad teile, isik logib sellel veebisaidil sisse ja vastab ettevõtte tingimustele. "Ettevõte", "Meie", "Meie", "Meie" ja "Meie" viitab meie ettevõttele. "Pidu", "Pooled" või "Meie" viitab nii kliendile kui ka meile endile. Kõik tingimused viitavad pakkumisele, vastuvõtmisele ja tasule, mis on vajalik meie abistamise protsessi läbiviimiseks Kliendile kõige sobivamal viisil, et rahuldada Kliendi vajadusi seoses Ettevõtte märgitud teenuste osutamisega vastavalt Hollandi kehtivatele seadustele ja vastavalt sellele. Ülaltoodud terminoloogia või muude sõnade kasutamist ainsuses, mitmuses, suurtähestuses ja/või nendes peetakse vahetatavaks ja seega samale viitamiseks.

Küpsised

Kasutame küpsiseid. Igrow.shop juurde pääsedes nõustusite kasutama küpsiseid kokkuleppel Ligno OÜ privaatsuspoliitikaga.

Enamik interaktiivseid veebisaite kasutab küpsiseid, et saaksime iga külastuse kohta kasutaja andmed kätte. Meie veebisait kasutab küpsiseid, et võimaldada teatud alade funktsionaalsust, et muuta meie veebisaiti külastavate inimeste jaoks lihtsamaks. Mõned meie partner-/reklaamipartnerid võivad kasutada ka küpsiseid.

Litsents

Kui ei ole märgitud teisiti, kuuluvad Ligno OÜ-le ja/või selle litsentsiandjatele intellektuaalomandi õigused kogu igrow.shop materjalile. Kõik intellektuaalomandi õigused on reserveeritud. Sellele pääsete juurde alates igrow.shop isiklikuks kasutamiseks, mille suhtes kehtivad nendes tingimustes kehtestatud piirangud.

Te ei tohi:

 • Materjali uuesti avaldamine igrow.shop
 • Müüa, rentida või alllitsentsiga materjali igrow.shop
 • Materjali reprodutseerimine, dubleerimine või kopeerimine igrow.shop
 • Sisu leidmine igrow.shop

Käesolev leping algab selle kuupäeval. Meie tingimused on loodud tingimuste generaatori abil.

Selle veebisaidi osad pakuvad kasutajatele võimalust postitada ja vahetada arvamusi ja teavet veebisaidi teatud piirkondades. Ligno OÜ ei filtreeri, redigeeri, avalda ega vaata kommentaare enne nende kohalolekut veebisaidil. Kommentaarid ei kajasta Ligno OÜ, selle esindajate ja/või sidusettevõtete seisukohti ja arvamusi. Kommentaarid kajastavad oma seisukohti ja arvamusi postitava isiku seisukohti ja arvamusi. Kohaldatavate seadustega lubatud ulatuses ei vastuta Ligno OÜ kommentaaride ega vastutuse, kahjude või kulude eest, mis on põhjustatud ja/või tekkinud kommentaaride kasutamise ja/või postitamise ja/või ilmumise tõttu sellel veebisaidil.

Ligno OÜ jätab endale õiguse jälgida kõiki kommentaare ja eemaldada kõik kommentaarid, mida võib pidada sobimatuks, solvavaks või mis põhjustavad käesolevate tingimuste rikkumist.

Te garanteerite ja kinnitate, et:

 • Teil on õigus postitada kommentaarid meie veebisaidile ja teil on selleks kõik vajalikud litsentsid ja nõusolekud;
 • Märkused ei riku intellektuaalomandi õigust, sealhulgas, kuid mitte ainult, autoriõiguse, patendi või kaubamärgi mis tahes kolmanda isiku;
 • Kommentaarid ei sisalda laimavat, laimavat, solvavat, sündsusetut või muul viisil ebaseaduslikku materjali, mis on eraelu puutumatuse rikkumine.
 • Kommentaare ei kasutata äri- või tavategevuse või ebaseadusliku tegevuse taotlemiseks või reklaamimiseks.

Käesolevaga annate Ligno OÜ-le mitte-eksklusiivse litsentsi teiste kasutamiseks, reprodutseerimiseks, redigeerimiseks ja volitamiseks kasutama, reprodutseerima ja redigeerima mis tahes teie kommentaare mis tahes vormides, vormingutes või meediumites.

Hüperlinkimine meie sisuga

Meie veebisaidile võivad ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta linkida järgmised organisatsioonid.

 • valitsusasutused;
 • Otsingumootorid;
 • Uudisteorganisatsioonid;
 • Veebikataloogide levitajad võivad linkida meie veebisaidile samamoodi nagu hüperling teiste börsil noteeritud ettevõtete veebisaitidele; ja
 • Kogu süsteemi akrediteeritud ettevõtted, välja arvatud mittetulundusühingute, heategevuslike kaubanduskeskuste ja heategevuslike rahakogumisrühmade ahvatlemine, mis ei pruugi meie veebisaidile hüperlinkida.

Need organisatsioonid võivad linkida meie avalehele, väljaannetele või muule veebisaidi teabele, kui link: a) ei ole mingil moel petlik; b) ei tähenda ekslikult ühendava poole ning selle toodete ja/või teenuste sponsorlust, kinnitamist või heakskiitmist; ja c) mahub ühendava poole veebilehe konteksti.

Võime kaaluda ja kinnitada muid lingitaotlusi järgmistelt organisatsioonidelt.

 • üldtuntud tarbija- ja/või äriteabe allikad;
 • dot.com kogukonna saidid;
 • heategevusorganisatsioone esindavad ühendused või muud rühmad;
 • veebikataloogide levitajad;
 • internetiportaalid;
 • raamatupidamis-, õigus- ja konsultatsioonifirmad; ja
 • haridusasutused ja kutseühingud.

Me kiidame heaks nende organisatsioonide lingitaotlused, kui otsustame, et: a) link ei paneks meid endale või meie akrediteeritud ettevõtetele ebasoodsalt vaatama; b) organisatsioonil ei ole meiega negatiivseid andmeid; c) hüperlingi nähtavusest meile antav kasu kompenseerib Ligno OÜ puudumise; ja d) link on üldise ressursiteabe kontekstis.

Need organisatsioonid võivad linkida meie avalehele seni, kuni link: a) ei ole mingil moel petlik; b) ei tähenda ekslikult ühendava poole ja selle toodete või teenuste sponsorlust, kinnitamist või heakskiitmist; ja c) mahub ühendava poole veebilehe konteksti.

Kui olete üks eespool punktis 2 loetletud organisatsioonidest ja olete huvitatud meie veebisaidiga linkimisest, peate meid teavitama, saates e-kirja Ligno OÜ-le. Palun lisage oma nimi, organisatsiooni nimi, kontaktandmed ja saidi URL, nimekiri kõigist URL-idest, millest kavatsete meie veebisaidile linkida, ja meie saidi URL-ide loend, millele soovite linkida. Oodake 2-3 nädalat vastust.

Heakskiidetud organisatsioonid võivad meie veebisaidile hüperlinkida järgmiselt:

 • Kasutades meie ettevõtte nime; või
 • Kasutades ühtset ressursilokaatorit, mis on seotud; või
 • Kasutades mis tahes muud kirjeldust meie kodulehel on lingitud poole saidi sisu kontekstis ja vormingus.

Ligno OÜ logo või muud kunstiteost ei ole lubatud kasutada kaubamärgi litsentsilepingu puudumisel.

iFrames

Ilma eelneva heakskiidu ja kirjaliku loata ei tohi te luua meie veebilehtede ümber kaadreid, mis muudavad mingil viisil meie veebisaidi visuaalset esitlust või välimust.

Sisuvastutus

Me ei vastuta teie veebisaidil kuvatava sisu eest. Te nõustute meid kaitsma ja kaitsma kõigi teie veebisaidil kasvavate väidete eest. Ühelgi veebisaidil ei tohiks ilmuda ühtegi linki, mida võib tõlgendada laimavate, nilbeid või kriminaalsetena või mis rikub, rikub või muul viisil kolmandate isikute õigusi rikub või propageerib.

Teie privaatsus

Palun lugege privaatsuspoliitikat

Õiguste reserveerimine

Jätame endale õiguse nõuda, et eemaldaksite kõik lingid või mis tahes konkreetse lingi meie veebisaidile. Te kiidate soovi korral kohe eemaldama kõik lingid meie veebisaidile. Samuti jätame endale õiguse neid tingimusi amen ja see seob poliitikat igal ajal. Pidevalt meie veebisaidiga linkides nõustute olema seotud ja järgima neid linkimistingimusi.

Linkide eemaldamine meie kodulehelt

Kui leiate meie veebisaidilt mis tahes põhjusel solvava lingi, võite meiega igal ajal ühendust võtta ja sellest teada anda. Me kaalume linkide eemaldamise taotlusi, kuid me ei ole kohustatud või teile otse vastama.

Me ei taga, et sellel veebisaidil olev teave on õige, me ei garanteeri selle täielikkust ega täpsust; samuti ei luba me tagada, et veebisait jääb kättesaadavaks või et veebisaidil olev materjal on kursis.

Disclaimer

Maksimaalses ulatuses, mis on lubatud kehtivate seadustega, välistame kõik meie veebisaidi ja selle veebisaidi kasutamisega seotud esindused, garantiid ja tingimused. Mitte miski selles lahtiütluses ei tee järgmist:

 • piirata või välistada meie või teie vastutuse surma või isikukahju eest;
 • piirata või välistada meie või teie vastutuse pettuse või pettusega seotud valeandmete esitamise eest;
 • piirata mis tahes meie või teie kohustusi mis tahes viisil, mis ei ole kohaldatavate seadustega lubatud; või
 • välistada kõik meie või teie kohustused, mida kohaldatava seaduse kohaselt ei pruugita välistada.

Käesolevas jaos ja mujal käesolevas lahtiütluses sätestatud vastutuse piirangud ja keelud: a) kohaldatakse eelmist lõiget; b) reguleerida kõiki lahtiütlusest tulenevaid kohustusi, sealhulgas lepingus, lepinguvälises kahjus ja seadusest tuleneva kohustuse rikkumises tekkivaid kohustusi.

Kuni veebisait ning veebisaidil olev teave ja teenused on tasuta, ei vastuta me mis tahes kahju ega kahjustumise eest.

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: